Předražené koupaliště, nebo městská plovárna a dvě hřiště?

Milí sousedé,

kauza rekonstrukce motolského koupaliště je stále živá. Již čtvrtým rokem bojujeme za změnu projektu jeho rekonstrukce tak, aby výsledek nebyl jizvou na motolském rybníce, ale naopak místo pozvedl a odpovídal svým charakterem i provozními parametry 21. století.
Po našem minulém vystoupení na zastupitelstvu Hl. m. Prahy v červnu 2023 nám byla paní náměstkyní pro životní prostředí, Janou Komrskovou, učiněna nabídka k dialogu a společnému hledání kompromisního řešení rekonstrukce. Od léta 2023 proběhla 3 jednání se zástupci naší iniciativy a další jednání se zástupci MČ P5. Jsme za to rádi a jistě to ukazuje snahu se dohodnout. Pod pojmem kompromis si však většinou lze představit snahu domluvit se na nějaké střední cestě. V tomto směru jednání bohužel svůj potenciál nenaplnila.
Iniciativa Spolku Homolka-Motol předala v létě 2023 paní náměstkyni kompromisní studii rekonstrukce koupaliště, kde se architektům ze Spolku a MČ P5 podařilo kromě jiného zredukovat objem budovy o celé jedno patro a zároveň zachovat celoroční provoz, restauraci, sauny a ostatní program z původního projektu. Zároveň je návrh ekologicky značně šetrnější, využívající modrozelenou infrastrukturu a architektonicky více odpovídající přírodnímu koupališti. Je to důkaz toho, že je možné projekt zásadně upravit a tím i o celou polovinu redukovat rozpočet.
Městská část Praha 5 zároveň dokázala vyjednat možnost parkování podélně v ulici Zahradníčkova místo velkého a drahého parkoviště přímo v areálu.
Ze strany Magistrátu nám byly představeny vizualizace úprav veřejného prostoru v okolí budovy, odstranění zásadních chyb v projektu (např. pokladny v suterénu), avšak na několik proseb a výzev nám dosud nebyl zaslán projekt, ve kterém by byly tyto deklarované úpravy zaneseny. Zároveň nám bylo na posledním jednání v březnu sděleno, že jakékoli úpravy na budově jako takové jsou vyloučené. Na straně hl. města Prahy tedy vnímáme velmi malou ochotu cokoli na projektu měnit.

Proto jsme včera (23. 5.) znovu vystoupili na zastupitelstvu Hl. m. Prahy, opět s požadavkem zásadní změny projektu, a následně jsme s paní náměstkyní Komrskovou a panem radním Kováříkem diskutovali o našem stanovisku. Žádali jsme radní o zodpovědné hospodaření s veřejnými prostředky. Minulé léto jsme ukázali, že lze provést rekonstrukci koupaliště kvalitně, lépe a levněji, než navrhují oni. Odmítáme proto, aby se argument „máme stavební povolení“, který na všech jednáních zazníval jako mantra, stal důvodem, proč na našem koupališti vyroste drahá betonová obluda.

Foto: 1) Současný projekt vs.    2,3,4) vizualizace z kompromisní studie ze spolupráce Sousedského Spolku Homolka-Motol a MČ Prahy 5

Koupaliště dle Prahy
1: Koupaliště dle Prahy

 

 

Koupaliště dle sousedů
2: Koupaliště dle sousedů
Koupaliště dle sousedů
3: Koupaliště dle sousedů
Koupaliště dle sousedů
4: Koupaliště dle sousedů

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *