Kdo jsme a kontakt

Příběh našeho spolku začíná v roce 2015, kdy Jarda Pašmik dal dohromady první partu sousedů na Homolce, která se scházela v kavárně v ulici Kudrnova a pořádala různá setkání se starousedlíky, procházky, pálení čarodějnic, dlabání dýní, sousedské večeře pod širým nebem nebo dětské dny. Hlavním cílem setkávání bylo budovat sousedskou pospolitost a zažívat společnou radost z komunity. A to se také podařilo.

Novou dynamiku vnesly do spolku v roce 2017 Kateřina Jiřičková a Miriam Gračková, které začaly aktivně řešit situaci kolem rekonstrukce horního dětského hřiště a oslovili Jaroslava, aby se do toho zapojil zatím neformální spolek. Společným úsilím se pak 13. července 2018 podařilo založit oficiální zapsaný Sousedský spolek Homolka-Motol.

Sousedský spolek Homolka-Motol se kromě pořádání akcí pro rodiny s dětmi nyní zaměřuje i na
 ochranu přírody a krajiny v městské části Motol a okolí
 zvyšování kvality života občanů v Motole.

Ve snaze spolku je navazování spolupráce s vedením městské části Prahy 5, Magistrátem hlavního města Prahy, ale také jinými organizacemi s cílem řešit problémy, které trápí občany Homolky a Motola.

Nejvyšším a také statutárním orgánem spolku je výbor (spolek.homolka@gmail.com)

Členy výboru jsou:

Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA (j.pasmik@gmail.com, 777 409 044)

Ing. Jiří Beran                        (beranjiri25@gmail.com, 602 274 999)

Mgr. Miriam Gračková         (mirkamo@email.cz,  704 033 340)

Mgr. Kateřina Jiřičková        (kjirickova@seznam.cz)

Mgr. Šárka Malá                    (sarkamala@hotmail.com)

Mgr. Martina Muziková        (mm81@atlas.cz)

Facebook