Praha 5 útočí na komunitu v Motole

Vážení sousedé,

v časopisu Pětka vydávaném Prahou 5 vyšel článek o koupališti Motol. K našemu překvapení je plný lží a opomíjí hlavní skutečnosti. Rádi bychom se jako sousedský spolek vůči tomuto článku vymezili, protože sousedský spolek, to jste vy všichni. Vy všichni, kdo si navzájem pomáhají, zdraví se a jdou do změn na našem sídlišti s vervou.

Lež č 1.

 „Projekt narazil na odpor lidí kolem politického uskupení Praha 5 sobě.“

Současný požadavek sousedské komunity v Motole na změnu projektu reaguje na schválený projekt megalomanské rekonstrukce koupaliště v Motole. V minulých letech již proběhly dvě podobné petice, které vyvolala komunita koupaliště Motol. Mnoha sousedům se současný projekt rekonstrukce koupaliště nelíbil, ale až Jakub se Šárkou tomu dali jasný směr. Jako jediní zveřejnili plány rekonstrukce, udělali schůzku se sousedy k projektu a udělali hlasování o projektu na webu, kde se 99 % dotázaných vyjádřilo proti současné podobě rekonstrukce.

Na základě těchto podnětů vytvořil Sousedský spolek Homolka-Motol petici a společně s dalšími sousedy došli interpelovat na Magistrát hl. m. Prahy (kde se objevila i pí. starostka Zajíčková – mohla nás klidně oslovit, ale neudělala to). Je pravda, že Jakub i Šárka se zároveň angažují ve vznikající občanské kandidátce Praha 5 sobě. Ovšem tvrzení, které časopis Pětka podsouvá, že je kauza součástí politického boje proti současné radnici Prahy 5, přímo útočí jak na sousedskou komunitu v Motole, tak už na více jak 900 Pražanů, kteří si přejí jinou podobu rekonstrukce místního koupaliště, než protlačuje stavební lobby Magistrátu a MČ Prahy 5, a kteří ke dnešnímu dni petici podepsali a aktivně jí šíří dál.

Lež č 2.

„Metropole novou podobu koupaliště s městkou části nekonzultovala.“

Metropole prezentovala svůj projekt na výboru územního rozvoje Prahy 5 dne 25. 6. 2020 a okamžitě ho jednomyslně doporučila radě města schválit. Rada Prahy 5 ho dne 15. 7. 2020 opět jednomyslně schválila. Následně stavební úřad na Praze 5 vydal stavební povolení. Vše lze dohledat v zápisu městské části na internetu

https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/81371

https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/79917

Lež č. 3

„Projekt je v souladu s koncepcí revitalizace celého území.“

To si můžete ověřit sami v dokumentu tzv. Studie Motolského údolí, která byla schválená Prahou 5 (od str. 166). Sousedský spolek Homolka-Motol provedl před dvěma lety sběr podnětů pro Motolské údolí a 95 % respondentů se vyslovilo pro zachování přírodního rázu motolského údolí. Připomínky jsme za Spolek předali radnici Prahy 5. Bohužel se někde na městské části ztratily. Následně jsme byli oslovení městskou částí, že chtějí řešit projekt Motolského údolí tzv. „park Motolka“.

Vaše připomínky jsme tedy znovu předali městu a vyžádali jsme si, aby městská část s naší komunitou aktivně participovala na projektu… opět bez odezvy (více jak rok).

https://www.praha5.cz/soubory/PLZ_kniha_E.pdf

 

Lež č. 4

„Magistrát zpracovává finální verzi projektu… Je to jedna z možných podob plánovaného zázemí.“

Bohužel, projekt je finální. Vyplývá to ze zákona, protože pokud chcete něco stavět, musíte mít dle zákona příslušnou dokumentaci. Dokumentace se jmenuje „Společná dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení“ dle vyhlášky č. 499/2006 sb. Pokud Vám tuto dokumentaci stavební úřad schválí (což stavební úřad Prahy 5 učinil), musíte stavět podle dokumentace. Žádné další varianty nebyly a nejsou. Ale doufáme, že pokud s našimi požadavky uspějeme, pak jiné varianty budou.

Lež č. 5

„Projekt je zařazen do plánu investic metropole… v případě, že by investice vypadla, mohlo by to zpozdit plán revitalizace o několik let.“

Po našem vystoupení na Magistrátu hl. m Prahy pan radní Hlubuček (pod něj projekt spadá) vyjádřil překvapení, že místní nesouhlasí s koupalištěm. Podle jeho slov se jedná o rekonstrukci pro občany a pokud s její podobou občané nesouhlasí, počítá s tím, že se projekt změní. Podle vyjádření p. radního není ještě investice zařazena do finančního plánu na příští rok (nebo roky). Magistrát se naopak potýká s výpadkem příjmů od státu z důvodu pandemie a šetrná rekonstrukce, kterou jako sousedská komunita společně požadujeme, přijde vhod každému pragmatikovi. Kdo by si vzal na svědomí rekonstrukci koupaliště za desítky milionů, když občané požadují rekonstrukci v řádech jednotek milionů?

Vynechané informace v článku:

  • Spolek Homolka-Motol aktivně za městskou část provedl participaci. Jejím výstupem je, že 99 % dotázaných občanů si nepřeje současnou podobu rekonstrukce.
  • V budově má být nejen restaurace, wellness (ne fitness, jak se píše v článku), ale také se má vybudovat parkoviště na úkor zeleně, vykácet část současné zeleně a vystavět navíc absurdní betonový ostrůvek uprostřed rybníka.
  • Je hezké, že se nyní zástupci MČ Prahy 5 plánují sejít s občany na koupališti. Nebýt našeho společného úsilí, přijeli by zástupci Prahy 5 na koupaliště až se stavebními stroji.
  • Sousedský spolek dostal garanci od Magistrátního radního p. Hlubučka, že se současný projekt zastaví. Zároveň čekáme na kontaktování odpovědných zaměstnanců, kteří se sousedy a uživateli koupaliště proberou nový záměr rekonstrukce.

Závěrem:

  • Z magistrátu se nám zatím nikdo neozval, ale budeme kontaktovat radního Hlubučka a primátora Hřiba a připomeneme se.
  • V petici máme cca přes 900 podpisů. Buďte vytrvalí a sbírejte i během prázdnin. Pokud se situace nezlepší, plánujeme v září vystoupit na Magistrátu společně s peticí, která bude mít již více než 1 000 podpisů.
  • Rádi bychom ještě jednou uvedli, že za celou akcí vč. sepsání petice nestojí jen Jakub a Šárka ze sousedského spolku, ale celý spolek, resp. celá komunita Motola. Jmenovitě se aktivně zapojují a děkujeme známým tvářím jako Evě, Jirkovi, Jardovi, Katce a mnoho dalším Motolákům a návštěvníkům koupaliště!
  • Jsme silně znechuceni článkem, který proti nám píše městská část. Místo aby zahájili se spolky dialog, snaží se poštvat lidi proti sobě. Držme stále při sobě a užijme si léto dle našich představ! DYCKY MOTOL :)!
Koupaliště Motol dle Prahy 5

2 thoughts on “Praha 5 útočí na komunitu v Motole

  1. No, je to síla. Článek v Pětce jsem četla a nestačila jsem se divit. Bohužel na člověka neznalého věci to opravdu může působit všelijak a tím spíš bych trvala na otištění tohoto vyjádření v dalším čísle. Hlavně zatahování jakéhokoliv politického uskupení do této věci je úplně mimo, byť je zcela zřejmé, co je tímto sledováno. A to větší je to svinstvo. Ale to dáme! 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *