Další posun v jednáních o sokolovně

Milí sousedé, doufáme, že si plnými doušky užíváte léta a prázdnin a přinášíme vám pár čerstvých informací k projektu sokolovny.

Původní projekt počítal s VIP službami pro seniory, kteří jsou schopni si danou službu zaplatit, jako masáže, kadeřnictví aj. Venkovní prostor byl koncipován jako monokultura s cypřiši a střiženým trávníkem, a měl být udržován z veřejného rozpočtu dalších několik let. Hřiště bylo navrženo o třetinu menší oproti stávajícímu s umělým trávníkem pro fotbal a mělo zde být vytvořeno celkem 17 parkovacích míst. Celý koncept využití sokolovny byl velmi špatně řešen v porovnání s potřebami nás, místních sousedů.

V minulých měsících Spolek Homolka – Motol aktivně jednal s Magistrátem hl. m. Prahy, kterému předložil požadavek upravit využití sokolovny tak, aby odpovídalo potřebám místní komunity. Zároveň s tím probíhala intenzivní jednání s Domem dětí a mládeže o spolupráci při užívání sokolovny, kterou obě strany shledaly přínosnou. Výstupem jednání o spolupráci Spolku a DDM byl návrh na změnu projektové dokumentace sokolovny podaný Spolkem a přihláška do výběrového řízení na provozovatele sokolovny podaná DDM na magistrát. Oba kroky byly úspěšné. Návrh Spolku magistrát schválil a DDM výběrové řízení vyhrálo.

V dalším kroku proto Spolek vytvořil konkrétní návrhy změn v prováděcí dokumentaci a návrhy realizací jednotlivých části sokolovny pro její využití jak Spolkem, tak Domem dětí a mládeže. Zároveň proběhlo několik kol jednání s Magistrátem hl. m. Prahy o konkrétních bodech návrhu změny prováděcí dokumentace.

Nyní úzce spolupracujeme s projektanty magistrátu na zapracování námi navrhovaných změn. Mezi našimi návrhy je například využití části pozemku za sokolovnou jako komunitní zahrada, další části pozemku jako květnatá louka. Dále usilujeme o to, aby proběhla výsadba ovocných stromů namísto cypřišů. Měla by být také redukována parkovací místa, tak aby bylo zvětšeno hřiště oproti původnímu projektu. V budově sokolovny bychom rádi doplnili sprchy a zároveň nově uspořádali sokolovnu tak, aby odpovídala potřebám Spolku i DDM pro provozování kroužků pro děti, mládež, dospělé i seniory a kulturních akcí nejen pro místní komunitu, ale i pro širší publikum.

Jelikož musí být splněna příslušná kritéria dle zákona o veřejných zakázkách a stavebního zákona, potýkáme se nyní s velkými problémy samosprávy a se splněním těchto kritérií. Velká část změn, která byla Spolkem navržena ve venkovní části (například ohniště, grill zóna, hřiště pro děti) je s ohledem na to problematická na zapracování do projektu. Musel by být podán nový návrh na vydání územního rozhodnutí, které by se pak muselo znovu projednat na magistrátu. Podobné kroky by pak mohly trvat přibližně dva roky, a to by la pouze doba vyřizování na úřadech.

Z tohoto důvodu došlo na posledním jednání s magistrátem ke shodě na vypracování změny prováděcí dokumentace. Budova sokolovny bude provedena dle většiny Spolkem navržených změn, tak aby ji mohlo využívat jak DDM pro děti, mládež, dospělé i seniory (různé zájmové kroužky), tak Spolek Homolka – Motol pro potřeby sousedů. Změny v případě původně plánovaných venkovních prostor však budou možné jen v menším rozsahu a bude třeba je následně upravovat až v rámci dalšího provozu sokolovny. Například hřiště, kde jsme usilovali o zachování jeho současných rozměrů, musí mít stejné rozměry, jaké byly uvedeny v původním projektu plánovaném magistrátem, bude tedy asi o třetinu menší oproti nynějšímu stavu. U sokolovny bude dále například umístěno přibližně 17 parkovacích míst (původní návrh magistrátu), ovšem na náš návrh tak, abychom si jejich plochu mohli případně dále upravit podle našich představ, proto nebudou provedena z betonu.

Zde se obracíme na Vás – sousedé. Předpokládaná dostavba celého objektu je přelom roku 2020/2021, kdy by měla stát stavba se základním vybavením. Nám sousedům potom připadne úkol postupně společně upravovat zejména venkovní prostory. Nabízí se nám proto možnost navázat na historii a původní myšlenku výstavby motolského sokola jako společného díla živé sousedské pospolitosti. Každý soused je zván a může přispět ke společnému projektu vytvářeného nejen pro současnou generaci, ale i pro ty budoucí.

Začněme již nyní a pojďme se sejít znovu v pizzerii Justýna 12. září 2019 od 18 hodin. Na setkání bychom Vám rádi představili tváře, které stojí za celým projektem sokolovny na straně Spolku, ale i na straně magistrátu v jeho původní i aktuální verzi. Zde samozřejmě budete moci vyjádřit i svůj názor ohledně plánovaných venkovních úprav, který uvítáme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *