Participativní rozpočet – úprava hřiště „u hradu“

I letos podáváme v rámci participativního rozpočtu za náš spolek návrhy. Jedním z nich je návrh na úpravu hřiště v ulici Kudrnova („hrad“) a jeho propojení s hřištěm nad ním.

Hlavním bodem našeho návrhu je doplnění hřiště Kudrnova o dětské houpačky a pozemní trampolíny, jeho propojení pozemní skluzavkou a terasovými jedlými záhony s hřištěm v ulici Deylova a doplnění zeleně pro odstínění a orámování celého prostoru.

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU

Na území Motola, které čítá okolo 7 tisíc obyvatel, se v současné době nacházejí tři veřejná dětská hřište, z nichž největší a nejvíce využívané je v současné době hřiště v ulici Kudrnova. Po celý den je hřiště užíváno malými i většími dětmi, které ve spodní části Motola nemají jiné místo na vyžití. Odpoledne navíc na hřiště přicházejí děti i z jiných městských částí, které rodiče vyzvedli z přilehlé školky „Krteček“. Vzhledem k těsné blízkosti hřiště Deylova se běžně děti „přelévají“ z jednoho hřiště na druhé. Tomuto přirozenému pohybu ale chybí jakékoli urbanistické propojení. Děti se škrábou do svahu, který obě hřiště odděluje, sbíhají dolů, nebo se dokonce snaží sjet vyježděným korytem po kalhotách. Přitom se podle našeho názoru i častých komentářů mnohých rodičů dětí nabízí propojení obou hřišť pozemní skluzavkou.

V minulém roce proběhla celková rekostrukce hřiště Kudrnova. Původní chátrající dětský dřevěný hrad byl vyměněn za hrad nový s mnoha herními prvky pro malé i větší děti. Projekt rekonstrukce nebyl s místní komunitou konzultován a tak bohužel některé herní prvky, které by si uživatelé přáli na hřišti mít, na něm chybí a naopak některé jiné se ukázaly jako málo atraktivní. Kromě hradu byl do ohrazeného prostoru hřiště umístěn například homolový kolotoč, který je dětmi minimálně využíván. Rodičům dětí a dětem samotným naopak v celém Motole chybí tak základní herní prvek, jako jsou dětské houpačky, které byly při rekonstrukci třetího z motolských hřišť z veřejného prostoru odstraněny. Podle opakovaných ohlasů místních rodičů by místní obyvatelé také velmi rádi rozšířili hřište o pozemní trampolíny.

Poslední skutečností na kterou náš projekt chce reagovat je nedostatečné přirozené odstínění a ozelenění celého prostoru hřiště Kudrnova. Při rekonstrukci byl pokácen jeden ze stromů, které staré hřiště stínily. Lavičky v okolí hřiště jsou navíc všechny neodstíněné, prostranství kolem kruhového chodníku, který děti rády využívají k projížďkám na odrážedlech a na kolech, je holé. Rádi bychom tedy prostor doplnili o dva stromy. Jeden by částečně stínil hřiště a částečně přilehlé lavičky na severní straně a druhý, umístěný do středu kruhového chodníku, by dominoval celému prostoru pomyslného náměstí a vytvářel jeho symbolický střed. Dalším doplněním by byly jedlé a okrasné keře, které by rámovaly jak severní prostor za lavičkami u hřiště tak celou jižní hranu pěší zóny a parkovište na parcele číslo 298/4. Náš návrh také počítá s terasovou úpravou části jižní strany svahu vedle pozemních skluzavek pro budoucí jedlé záhony, které by hřišti dodaly další, ekologicko-edukativní rovinu.

V našem návrhu tedy předpokládáme doplnění hřiště Kudrnova o dětské houpačky a pozemní trampolíny, jeho propojení pozemní skluzavkou a terasovými jedlými záhony s hřištěm v ulici Deylova a doplnění zeleně pro odstínění a orámování celého prostoru.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU

SHRNUTÍ NÁVRHU

Návrh předpokládá v první řadě propojení obou hřišť dvěma pozemními skluzavkami zabudovanými do svahu mezi oběma hřišti. Dvě skluzavky by byly umístěny v pravé části svahu v místě vyježděného koryta tak, aby v levé části zbýval dostatečný prostor pro zimní sáňkování. Pod skluzavkami návrh počítá s vybudováním odpovídající dopadové plochy z tartanu. Pro usnadnění stoupání do svahu zejména menším dětem navrhujeme umístit z jižní strany skluzavek úzké schody z pražců.

Ve druhé řadě navrhujeme nahrazení kuželového kolotoče, umístěného v ohrazené části hřiště Kudrnova, a přesunutí kolotoče na jiné vhodné místo na hřišti, například do jeho západní části mezi lavičky a dětský „hrad“.

Ve třetí řadě chceme umístit pozemní trampolíny do těsné blízkosti východní části hřiště Kudrnova mezi chodník, lavičky, strom a parkoviště. Trampolíny by byly umístěny v řadě za sebou tak, aby děti mohly skákat vedle sebe. Prostor by byl od parkoviště ohraničen řadou jedlých keřů.

V poslední řadě navrhujeme odstínění dotčeného prostoru hřiště pomocí stromu umístěného doprostřed kruhového chodníku a druhého stromu umístěného na okraj hřiště mezi lampu veřejného osvětlení a lavičky, případně naopak za oplocení hřiště v jeho jihovýchodním cípu. Dále navrhujeme doplnění zeleně o jedlé a okrasné keře umístěné jednak za řadou laviček na severní části kruhového chodníku a jednak po celé jižní hraně prostoru, mezi parkovištěm, dětským hřištěm, zelenou plochou a chodníkem.Navrhované odrůdy stromů jsou lípy. Navrhované odrůdy keřů jsou: rybíz červený a černý, dřín obecný, muchovník lamarckův, komule davidova. Důležitým doplněním celého návrhu je také úprava části svahu jižně od pozemních skluzavek na dřevěné terasové záhony.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *