Co se děje kolem Kulturního centra Poštovka?

Vážení sousedé,

Již půl roku vyvíjíme tlak na městkou část (MČ) Prahy 5 tak, aby městská část prodloužila provoz kroužků, kulturních a vzdělávacích aktivit v budově kulturního centra (KC) Poštovka, o jehož zrušení k 31. 8. 2020 rozhodla koncem minulého roku.

Vystoupili jsme s příspěvky na třech setkáních zastupitelstva MČ, rozeslali adresné dopisy zastupitelům a paní starostce, účastnili jsme se jednání komise kultury a obnovy památek, a v neposlední řadě jsme jednali s p. místostarostou Lukášem Heroldem (ODS). Vždy jsme argumentovali nutností udržet kulturní život a vzdělávání dětí v naší lokalitě do doby, než bude dokončena Sokolovna, kam bude možné tyto aktivity přesunout. Opakovaně jsme poukazovali na nesmyslnost uzavření KC již na konci léta kvůli plánované výstavbě domu pro seniory, když tato výstavba nemůže kvůli časovému skluzu začít dříve, než na jaře r. 2021. Do té doby by byl objekt Poštovky prázdný.

Díky tlaku, který jsme vyvinuli, začala nakonec MČ Praha 5 v květnu hledat řešení situace, které slibovali o mnoho měsíců dříve. Výsledkem jsou na jedné straně neurčité sliby o prodloužení fungování kroužků v budově KC Poštovka do konce roku 2020 a na druhé straně chaotická situace, kdy ani rodiče, ani lektoři na konci školního roku nevědí, jak bude provoz Poštovky následně vypadat a s čím mohou počítat.

Šokující je například přístup nového vedení KC Poštovka k provozu hlídání dětí a komunitní školy, které na Poštovce působily a nabízely služby převážně místním rodinám. Tento týden byly obě instituce z dosud existujícího KC vypovězeny s okamžitou platností, aby jim vzápětí byl provoz povolen do konce června. Rovněž byly s okamžitou platností rušeny a následně znovu povolovány některé již nasmlouvané pronájmy a akce v KC Poštovka.

Ze strany MČ Praha 5 nemáme bohužel k dispozici žádné informace. Můžeme se tedy pouze dotazovat proč byla pár měsíců před uzavřením KC odvolána jeho ředitelka, která mohla zajistit plynulý provoz KC do konce jeho existence. Na konci školního roku také nevíme jakým způsobem a kdo bude nadále KC provozovat, pokud bude jeho provoz opravdu prodloužen.

Lektoři ani rodiče prozatím nebyli informováni, v jakém režimu by případně KC fungovalo od září a zda-li mohou s jeho provozem počítat i v létě. Nulová informovanost, která také vytváří chaos a dezorientaci rodičů provozované školky a komunitní školy, je už jen pomyslnou třešničkou dopadající také na naše nejmenší.

Držme si palce, abychom my jako občané Prahy 5, jako spolek Homolka-Motol, jako uživatele KC ale hlavně jako rodiče na výše zmíněné otázky dostali odpovědi co nejdříve.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *