Jak to aktuálně vypadá se sokolovnou?

Vážení sousedé,

rádi bychom zrekapitulovali současný stav a proběhlé setkání v pizzerii Justina.

9. 2019 proběhlo avizované setkání v pizzerii Justina, ohledně představení nového projektu na rekonstrukci sokolovny. Na úvod byli představeni lidé, kteří stojí za současnou změnou, nebo se budou podílet na provozu, jsou to: 

  • Jan Rak, ředitel odboru majetku MHMP,
  • Pavel Světlík, zastupitel a člen Majetkové komise na MHMP (Praha Sobě),
  • Marie Mertová, ředitelka DDM Praha 5,
  • Projektanti, kteří upravují projekt Sokolovny dle našeho zadání.

Celý koncept sokolovny, je plánován jako „otevřená sokolovna pro sousedy“. Provozovatel budovy bude dům dětí a mládeže Prahy 5 (dále jen DDM), který bude mít na starost provozní záležitosti a jak vyplývá z memoranda uzavřené mezi Sousedským spolkem Homolka-Motol a DDM, akce budou plánovány v kooperaci se spolkem. Tj. prakticky to bude vypadat tak, že DDM bude využívat sokolovnu ke své činnosti a provozu zájmových kroužků, jedná se především o modeláře, keramiku, zájmové dílny, kury pro seniory, cvičení napříč generacemi a další. Z předešlých schůzek se sousedy byl projeven zájem provozovat kroužky místními, s tímto záměrem DDM počítá a velice vítá. Bude možné ve spolupráci s DDM mít kroužek výuky cizích jazyků, kurz pletení, kurz jógy atd.

Další budoucí využití sokolovny bude pořádání bálů, koncertů, tanečních vystoupení aj. Také bude možnost si za rozumnou cenu (náklady spojené s užíváním) pronajmout jednotlivé části prostor sokolovny.

Nyní byl pověřen Ing. Rak k úzké spolupráci se spolkem Homolka-Motol a DDM nad zapracování nově předloženého projektu a realizací stavby. Bylo upuštěno od původního záměru a nyní se finalizuje nová prováděcí dokumentace rekonstrukce sokolovny. Jelikož starý projekt a nový je shodný ve stavebně konstrukční části (shodné nosné stěny, shodné základy aj.), stavebník pokračuje dle starého projektu, aby bylo zamezeno dlouhé proluce ve výstavbě a tím i zamezení možného odstoupení stavební firmy od smlouvy.

Nyní si můžeme povšimnout, že západní část sokolovny byla zbourána a je nově stavěna. Tuto změnu oproti projektu vyvolalo zjištění absenci základů v této části budovy. Aby byla budova kvalitně provedena, byla část stržena a nyní je prováděna výstavba základů a např. pokládka kanalizace již dle nového projektu.

Nový projekt sokolovny ruší původní záměr VIP masáží, kadeřnictví aj. Projekt je nově zaměřen tzv. „od lidí pro lidi“. V přízemí vznikne šatna s klubovnami DDM a dílnou. Klubovny jsou primárně plánovány pro kroužky modelářů, keramiky, kurzy seniorů a maminky s dětmi. První patro nabídne kavárnu (DDM plánuje nabídnout možnost provozovat kavárnu někým z místních sousedů) a klubovnu pro pořádání akcí spolku. Ve stejném patře se nachází srdce sokolovny – tělocvična, která bude vybavena „jako dříve“, tj. kladina, kruhy, ribstole atd. Součástí bude malý cvičební sál pro možnosti pořádání např. jógy nebo bojových sportů. Hlavní sál je koncipován s pódiem, které lze využít pro pořádání společenských akcí. Ve třetím patře budovy se nachází kancelář pro DDM. V budově je plánováno s bytem správce, který bude mít k dispozici 1KK se svoji toaletou a sprchou. DDM uvítá, pokud by se správce vybral z řad našich sousedů.

Budova je projektově ve finále a nyní se projekční kancelář zaměřuje na exteriéry. Je plánováno s herní plochou, která téměř odpovídá stávající (původní návrh počítal s malým fotbalovým hřištěm). Dále návrh předkládá výstavbu dětských prolézaček navazující na terasu kavárny, komunitní zahrádkou, zónou pro organizování táboráků a posilovací/protahovací zónou pro sousedy všech věkových kategorií.

Vážení sousedé, vkládáme do projektu sokolovny hodně úsilí a času. Rádi bychom Vás nakazili pozitivizmem, který plyne z nadšení, že tu budeme mít konečně vlastní sousedské centrum – SOKOLOVNU. Mnozí nás v začátcích odrazovali, že není možné dosáhnout změny v takto rozpracovaném projektu, který byl „nařízen“ starým vedením Magistrátu hl. města Prahy, ale díky píle, „nočním směnám“ nad projektem, schopným lidem na Magistrátu a nespočet jednání na příslušných úřadech, je realizována sokolovna dle představ místních obyvatel. Nyní jsme v druhé fází, tj. v procesu schvalování podrobné prováděcí dokumentace objektu, který je na 100% vytvořen tak, aby odpovídal současným potřebám. Jelikož na celou akci je vyčleněna určitá částka, která je limitní, může nastat situace, že některé části v exteriéru nebudou dokončeny. Např. komunitní zahrada bude jen zorané pole, nebo celá zahrada bude bez výsadby. V tu chvíli se budeme muset semknout a sokolovnu si dopracovat sami! Budou pořádány akce zasaď si svůj strom, stavíme si zahrádku nebo kopeme ohniště… Těšme se na příští rok!

Děkujeme Vám za projevenou podporu a i nadále s Vámi počítáme do projektu SOKOLOVNA PRO LIDI.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *