Pumptrack Motol – možný projekt participativního rozpočtu Prahy 5 pro rok 2019

Název projektu

Pumptrack Motol – pumptracková dráha a dráha pro odrážedla

Popis lokality

Pumptracková dráha a dráha pro odrážedla se bude nacházet na území Motola v blízkosti sídliště Homolka a vilové zástavby v Motole. Na celém území Homolky a Motola dnes žije zhruba 7 tisíc obyvatel.

Sídliště tvoří převážně panelové domy o čtyřech až devíti podlažích. Ve východní části sídliště se nachází několik ulic jednopatrových řadových domů. Na západě navazuje sídliště na původní zástavbu rodinných domů. Na severu sousedí s Fakultní nemocnicí v Motole. Na jihu u Plzeňské ulice se rozrůstá výstavba nových bytových domů.

Mezi panelovými domy, které tvoří rovnoběžné ulice, vzniká spleť drobných chodníčků. Opakování a styl budov stěžují orientaci v prostoru. Ve vilově části jsou naopak jasně definované ulice. Viditelnost zde ovšem omezují ploty zahrad. Charakter zástavby zásadně určuje svah, ve kterém se celé území nachází. Jak je z popisu patrné, v místě chybí bezpečný prostor pro cyklistiku. Tím by se mělo stát nové sportoviště Pumptrack Motol.

Nejvhodnější prostor pro vznik pumptrackové dráhy a dráhy pro odrážedla, které by celou situaci vyřešily, se nachází u Motolského potoka na louce před výcvikovým centrem Helppes. Jedná se o louku se stromy rovinného charakteru, která je zároveň jedinou větší souvislou rovnou plochou na tomto území. Soubor vybraných parcel (viz tabulka níže) má celkovou rozlohu zhruba 12 tisíc m2. Přibližný rozměr prostoru je 220 x 40 metrů. Třetinu území tvoří zeleň, kterou chceme zachovat.

Parcela č. Katastrální území: Číslo LV: Výměra [m2]: Typ parcely: Druh pozemku: Vlastnické právo Svěřená správa
69/1 Motol [728951] 286 8790 Parcela katastru nemovitostí trvalý travní porost HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Městská část Praha 5,
69/2 Motol [728951] 218 2385 Parcela katastru nemovitostí ostatní plocha HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Městská část Praha 5,
69/13 Motol [728951] 286 256 Parcela katastru nemovitostí zastavěná plocha a nádvoří HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
69/8 Motol [728951] 286 314 Parcela katastru nemovitostí ostatní plocha HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
69/7 Motol [728951] 286 306 Parcela katastru nemovitostí ostatní plocha HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
69/9 Motol [728951] 286 304 Parcela katastru nemovitostí ostatní plocha HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
69/10 Motol [728951] 286 273 Parcela katastru nemovitostí ostatní plocha HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
69/11 Motol [728951] 286 334 Parcela katastru nemovitostí ostatní plocha HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
69/152 Motol [728951] 286 52 Parcela katastru nemovitostí ostatní plocha HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

Tematický rámec

Sportoviště

Odůvodnění předkládaného návrhu

Na sídlišti Homolka a v jeho okolí chybí bezpečná plocha pro jízdu na kolech a odřážedlech. Výjimku tvoří 30 metrový asfaltový okruh u dětského hřiště naproti školce v ulici Kudrnova. Jde o jediné bezpečné místo bez aut, které je bohužel samo o sobě nedostačující. V odpoledních hodinách, kdy se děti vracejí ze školek a škol, zde na malém prostoru dochází k vysoké koncentraci dětí na kolech a odrážedlech. Okruh bezprostředně sousedí s dětským hřištěm, odkud často vybíhají děti přímo pod kola malých cyklistů. Vzniká tak řada nebezpečných situací.

Jízda na kole je pro nás srdeční záležitost. Rádi bychom, aby stejné nadšení mohly prožívat i místní děti. Chceme, aby si jízdu na kole mohly užívat v blízkosti svého bydliště a hlavně bezpečně. Pumptracová dráha a dráha pro odrážedla navíc bude soužit širokému poli zájemců. Sportoviště je určené pro všechny věkové kategorie a má ambice stát se místem pro setkávání.

Fotodokumentace stávajícího stavu

Dětské hřiště s asfaltovým okruhem

Lokalita pro budoucí pumptrackovou dráhu a dráhu pro odrážedla

Shrnutí návrhu

V lokalitě Motola a Homolky v současnosti chybí bezpečný prostor pro cyklistiku. Zájem o tento sport je zde přitom vysoký. V místě žije mnoho mladých rodin s dětmi, které na kolech a odráždlech tráví svůj volný čas. Tento nedostatek by měly vyřešit nová pumptracková dráha a dráha pro odrážedla.

Pro děti i dospělé by vznikl bezpečný prostor mimo chodníky, silnice i dětské hřiště, kde by se mohli jízdě věnovat. V současné době využívají děti hlavně prostor před hřištěm v Kudrnově ulici. Mezi malými cyklisty a dětmi, které vybíhají ze hřiště, vzniká hlavně v odpoledních hodinách, kdy je hřiště plné, řada nebezpečných situací pro obě strany. Rodiny, jejichž děti se chtějí cyklistice více věnovat, pak musejí s dětmi dojíždět často i do velmi vzdálených lokalit po Praze.

Pumptracková dráha je druh sportoviště, které nabízí vyžití pro všechny věkové kategorie. Zábavu si zde užije celá rodina. Pumptrack je uzpůsoben na jízdu bez šlapání. Jak název napovídá, jeho principem je pumpování. Jezdec či jezdkyně projíždí přes nerovnosti dráhy a tím udržuje rychlost svého kola. Dráha je vhodná jak pro zkušené bikery, kteří si chtějí zatrénovat a zlepšit svou fyzickou kondici intenzivním pumpováním, tak pro děti a rodiče. Je bezpečná a především hravá.

Nezapomínáme ani na nejmenší. Pumptrackovou dráhu doplní dráha pro odrážedla. Pumptrack Motol se stane místem pro setkávání, podpoří místní komunitu a propojí generace malých dětí, teenagerů a rodičů.

Pumptrack by měl být tvořen z asfaltové živice z důvodů celoročního využíváte dráhu a minimalizace nákladů na údržbu. Dráha pro odrážedla by měla být tvořena z přírodního materiálu. V navrhovaném projektu požadujeme pumptrack o délce 350 metrů a menší okruh pro odrážedla o délce 200 metrů. Třetinu vybraného území tvoří zeleň, vzrostlé stromy a keře, které chceme zachovat. Sportoviště bude dále vybaveno místem pro odpočinek a toaletou.

Prostorová lokalizace návrhu

Ilustrační obrázek, jak by mohla dráha vypadat

Prostorové umístění pumptrack a dráhy pro odrážedla

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *