Dlouhodobé projekty

SOKOLOVNA MOTOL – cílem  je získat sokolovnu (její část) a přilehlé hřiště do užívání. Případně získat jiný prostor pro potřeby spolku a místních obyvatel.

PARKOVACÍ DŮM P+R MOTOL – cílem spolku je získat informace o plánované výstavbě, jeho záměr a dopad na dopravní infrastrukturu, životní prostředí.