Informace o jednání s magistrátem

Včera jsme jednali na Magistrátu hl. m. Prahy s ředitelem odboru hospodaření s majetkem, Ing. Janem Rakem a Ing. Renátou Šimkovou, vedoucí oddělení využití a správy objektů, která vypovídala všechny smlouvy subjektům, které sokolovnu užívaly do zahájení rekonstrukce.

Jednání zpočátku nevypadalo dobře, rekonstrukce sokolovny prozatím nebyla zastavena a zatím probíhá dle původního projekčního záměru (denní stacionář). Ing. Raka jsme proto informovali o tom, že o sokolovnu má zájem Dům dětí a mládeže Prahy 5 (DDM), což již podpořil školský odbor Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP), pod který DDM spadá. Informovali jsme jej rovněž o tom, že zájem využít sokolovnu má velká část místních obyvatel, což stvrdili svými podpisy pod petici. Tím budeme schopni podpořit na MHMP záměr změny stávající prováděcí dokumentace. Ing. Rak nám po ověření, že věc skutečně projednával školský odbor, sdělil, že v tom případě by mohlo být výběrové řízení na provozovatele zrušeno a objekt by mohl být převeden do správy DDM dle našeho předloženého návrhu podaného 3. 4. 2019 na MHMP.

Podmínkou je, že postup schválí majetková komice Magistrátu hl. m. Prahy, která má zasedání tento čtvrtek, t.j. 11. 4. 2109. V případě kladného stanoviska budou probíhat jednání mezi projekčním týmem ze strany MHMP a DDM se Sousedským spolkem nad změnou prováděcí dokumentace stavby.

O dalším postupu vás budeme informovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *