Naše snaha o změnu využití motolské sokolovny přináší úspěchy

Včera jsme předali panu primátorovi Prahy v rámci interpelace na zasedání zastupitelů MHMP více než 1000 podpisů pod peticí za zachování sokolovny v Motole pro potřeby místní komunity. Přitom byl přednesen projev uvedený níže.

Chtěli bych ještě jednou poděkovat všem, kteří se podíleli na sbírání podpisů, a kteří petici podepsali. Na naši interpelaci reagoval přímo radní pro majetek Jan Chabr, který oficiálně potvrdil schválení našeho návrhu Majetkovou komisí MHMP. Revitalizace sokolovny bude pokračovat podle námi zadaných změn, nikoli podle původního návrhu. Zkrátka: Věci se posouvají správným směrem. 

Krátký projev, který jsme přednesli na zasedání zastupitelů MHMP:

„Vážený pane primátore, vážené členky a členové rady, vážené zastupitelky a zastupitelé, vážené dámy a pánové,

jako oprávněný zástupce petičního výboru vám předkládáme petici, která byla sepsána naším petičním výborem za účelem zachování sokola v Praze 5 Motole pro potřeby místní komunity. Pod peticí je podepsáno více než 1000 občanů Prahy, přičemž drtivá většina z podepsaných jsou obyvatelé Motola a Homolky.

Objekt sokolovny v ulici U Hrušky v pražském Motole je v majetku Magistrátu hl. m. Prahy a nyní v něm probíhá revitalizace, kterou jako občané Prahy sledujeme se znepokojením. Sokolovna byla postavena zhruba před 100 lety motolskými patrioty a byla vždy kulturním a sportovním centrem obce, a svému účelu víceméně sloužila až do roku 2010, kdy byl její stav už bohužel havarijní. Protože máme pochyby o skutečném účelu, kterému má objekt sokolovny dále sloužit,  požadujeme, aby sokolovna i po rekonstrukci sloužila především kulturním a sportovním potřebám místní komunity, včetně zachování tělocvičny, a aby bylo respektováno její tradiční nekomerční využití.

V této věci již asi měsíc jednáme s odborem majetku MHMP a na posledním zasedání se tímto tématem zabývala také Majetková komise MHMP. Předložili jsme návrh na změnu prováděcí dokumentace objektu sokolovny. Při jeho zpracování jsme vycházeli z původní projektové dokumentace, a navrhli jsme změny, které lépe umožní využití sokolovny pro potřeby místní komunity. Tento návrh jsme předložili společně s Domem dětí a mládeže Praha 5, který má skutečný zájem sokolovnu majoritně provozovat ve spolupráci s místní komunitou. 

K námi předloženým změnám zatím ale nemáme žádné oficiální stanovisko ani informace o tom, jak bude rekonstrukce dále probíhat. Nicméně rychlá reakce orgánů MHMP, především radního pro majetek pana Jana Chabra, ředitele odboru majetku pana Jana Raka a Majetkové komise nás naplňuje určitou nadějí, že se věci budou v případě sokolovny v Motole posouvat správným směrem, aby byl uspokojen zájem místních občanů i Prahy jako celku a námi navrhované změny budou realizovány. 

Přesto však rekonstrukce sokolovny stále probíhá podle starého nevyhovujícího projektu, který například ruší funkci tělocvičny a komplikuje využití budovy a okolního areálu. Žádáme proto, aby záležitost sokolovny v Motole byla co nedříve předložena Radě MHMP, a aby rada náš návrh na změnu prováděcí dokumentace v co nejbližším možném termínu projednala a tato změna byla realizována. Pokud nedojde k rychlé reálné změně projektové dokumentace, hrozící ekonomické ztráty, protože s ohledem na zájem Domu dětí a mládeže objekt majoritně využívat pro potřeby místních občanů a občanů hl.m. Prahy, bude nutné předělávat nevhodné stavební realizace, které by měly v následujících týdnech probíhat.

Děkujeme za pozornost a nyní oficiálně předáme podpisové archy petice  za zachování sokola v Praze 5 Motole pro potřeby místní komunity s více než 1000 podpisy občanů Prahy do rukou pana primátora.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *