Hřiště Kudrnova „HRAD“

Žádost zaslaná dne 28. 11. 2018 ODBOR SPRÁVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A ZELENĚ Vážený pane Zemane, obracíme se na Vás ve věci rekonstrukce dětského hřiště Kudrnova,

Akce pro rodiny s dětmi

Vynášení Morany – březen 2018 Ukliďme Česko – duben 2018 Pálení čarodějnic – duben 2018 Sousedská večeře – srpen 2018 Stezka odvahy – listopad 2018

Stezka odvahy 2. 11. 2018

Rádi bychom Vás pozvali na dětskou akci spolku Homolka-Motol Stezka odvahy 2.11. v 17h. Pozvánku zasílám v příloze. V případě špatného počasí se akce přesouvá