Hřiště Kudrnova „HRAD“

Žádost zaslaná dne 28. 11. 2018 ODBOR SPRÁVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A ZELENĚ Vážený pane Zemane, obracíme se na Vás ve věci rekonstrukce dětského hřiště Kudrnova, Praha 5 – Motol. Předem děkujeme, že jste nám naše hřiště zmodernizovali. Nicméně na základě stížností ze stran uživatelů se na Vás obracíme se žádostí

Spolupráce s úřady a vedením Prahy 5

Sportoviště a dětské hřiště Hamsíkova- Brdlíkova – únor 2018 (Žádost o úpravu plánu a realizace rekonstrukce, schůzka se zastupiteli odboru životního prostředí a územního rozvoje)   Dětské hřiště ulice Kudrnova „Hrad“ – březen 2018 (Schůzka se zastupiteli odboru životního prostředí a územního rozvoje)   Příspěvek k participativnímu rozpočtu – duben 2018 (Skluzavka do svahu, houpačky, kolotoč,

Akce pro rodiny s dětmi

Vynášení Morany – březen 2018 Ukliďme Česko – duben 2018 Pálení čarodějnic – duben 2018 Sousedská večeře – srpen 2018 Stezka odvahy – listopad 2018