Cyklohra

Tento příspěvek se týká naší Cyklohry. Pokud jste prošli celou trasu, napište do formuláře správné odpovědi. Více o Cyklohře viz plakátek: Načítání…

Vyrábíme roušky

Vážené dámy a pánové, vážené sousedky a sousedi, na začátku tohoto týdne jsme tady na Homolce s vaší pomocí rozběhli malou manufakturu na výrobu roušek. Několik

Co se týká viru

Drazí sousedé,   domníváme se, že pravděpodobnost nákazy virem na našem sídlišti je zatím relativně malá. Přesto je potřeba se chránit, zvláště pokud patříte do ohrožené skupiny