Naše návrhy na participativní rozpočet Prahy 5

Participativní rozpočet umožňuje věnovat peníze městské části na projekty, které naplánují sami občané. Za spolek Homolka Motol tento rok navrhujeme: Dráhu pro odrážedla v Motole Pumptrack pro cyklisty v Motole Skluzavku mezi hřišti v Hennerově a Kudrnově ulici

Naše snaha o změnu využití motolské sokolovny přináší úspěchy

Včera jsme předali panu primátorovi Prahy v rámci interpelace na zasedání zastupitelů MHMP více než 1000 podpisů pod peticí za zachování sokolovny v Motole pro potřeby místní komunity. Přitom byl přednesen projev uvedený níže. Chtěli bych ještě jednou poděkovat všem, kteří se podíleli na sbírání podpisů, a kteří petici podepsali.

Diskuse ke studii „Proměna Motolského údolí“

Dámy a pánové, drazí sousedé, v Pizzerii Justina jsme vám na baru nechali knihu „Proměna Motolského údolí“, která představuje možnou revitalizaci našeho okolí z dílny Prahy 5. Na studii se můžete podívat také online zde: https://www.praha5.cz/motolske-udoli/ Prosíme, okomentujte studii do konce měsíce. Můžete to udělat buď fyzicky přímo do knihy

Dopis pro magistrát ohledně sokolovny

V posledních dnech jsme dokončili sběr podpisů pro petici o sokolovně – podařilo se nám jich nasbírat přes 1000! Mohli jsme proto poslat zastupitelům Hlavního města Prahy tento dopis se žádostí o zařazení jednání o Sokolovně na program zasedání zastupitelstva. Vážené zastupitelky a zastupitelé hlavního města Prahy, obracím se na vás

Proměna Motolského údolí 17.4. od 18h v Justině

Dámy a pánové, milí sousedé, zveme vás do Pizzerie Justina na další setkání, tentokrát na téma „Proměna Motolského údolí“, které proběhne příští středu 17. 4. od 18 hodin.  Úsilí o návrat sokolovny do služeb naší komunity totiž není jediná aktivita, na kterou se zaměřujeme. Sledujeme taky různé snahy o „revitalizaci“ Motolského

Informace o jednání s magistrátem

Včera jsme jednali na Magistrátu hl. m. Prahy s ředitelem odboru hospodaření s majetkem, Ing. Janem Rakem a Ing. Renátou Šimkovou, vedoucí oddělení využití a správy objektů, která vypovídala všechny smlouvy subjektům, které sokolovnu užívaly do zahájení rekonstrukce. Jednání zpočátku nevypadalo dobře, rekonstrukce sokolovny prozatím nebyla zastavena a zatím probíhá dle původního projekčního

Update – co děláme a plánujeme ohledně sokolovny

26.3. jsme jednali s Domem dětí a mládeže (DDM) ve Štefánikově ulici o společném využití sokolovny. DDM má zájem o spolupráci s námi s tím, že by sokolovnu z velké části využil na kroužky pro děti a seniory. V objektu je plánována kavárna, sdílená dílna, klubovna, keramická dílna, cvičení pro seniory aj. Společně s DDM