Skřítkové z bláta – 17.4.

Milí sousedé, a hlavně milé děti, srdečně vás zveme na tvořivé odpoledne v místním lese. Zavřete oči a představte si, že náš les není tak úplně obyčejný. Ve starých stromech podél cesty se zabydleli podivuhodní nájemníci. V zimě spali, ale jarní sluníčko je vylákalo ven a teď vykukují ze svých stromových skrýší.

Komunitní zahrada v Sokolovně – grant České spořitelny

Milí sousedé, Připravujeme se na budoucí otevření Sokolovny, u které jsme naplánovali také komunitní zahradu. Aby se nám zahrada podařila založit, potřebujeme získat nemalou finanční částku na její vybavení, které nespadá do projektu rekonstrukce. Zkoušíme proto podávat granty. Nyní právě odpovídáme na grant vyhlášený Českou spořitelnou, kde je podmínkou, aby

O stromečku „distančně“ zdobeném

Drahé sousedky, drazí sousedé, dámy a pánové, na trávníku u Pizzerie Justina se díky našim bližním Mirce, Šárce, Christi, Radce a Jirkovi objevil vánoční stromeček. Teď už zbývá ho jenom pěkně sousedsky dozdobit. Vezměte prosím nějakou tu doma vyrobenou ozdobu a připněte ji na tento malý zelený zázrak. Přejeme krásné